عکاسای عزیز و دوست داشتنی سلام? حدود ۵ماهی هست که دور هم جمع نشدیم.? تقریبا بعد از چهارشنبه سوری به یاد ماندنی که خب چقدر بهمون خوش گذشت.? با پایان سال۱۳۹۶ به استقبال یه فصل زیبای بهاری رفتیم . همه چیز برای شروع خوب تورهای عکاسی بهاری فراهم بود و حتی برنامه هم اعلام کردیم

هنگامي که يک عکاس حرفه اي رهسپار مقصد ي مي شود، اولين کار تحقيق در مورد موقعيت آن مکان است. کتاب ها و وب سايت هاي مسافرتي، تبليغات و آژانس هاي گردشگري دولتي، همگي منابع خوب اطلاعاتي هستند. درمورد اتفاقاتي که هنگام رسيد نتان به مقصد ممکن است بيفتد آگاه شويد. بازارچه هاي محلي چه

من  ویلیام لو مدرس يک کارگاه عکاسي سفر  در چين بودم و از تعريف داستان سفرم براي راهنمايي شما جهت عکاسي بهتر در سفربسيار خوشحالم.