عکاسای عزیز و دوست داشتنی سلام? حدود ۵ماهی هست که دور هم جمع نشدیم.? تقریبا بعد از چهارشنبه سوری به یاد ماندنی که خب چقدر بهمون خوش گذشت.? با پایان سال۱۳۹۶ به استقبال یه فصل زیبای بهاری رفتیم . همه چیز برای شروع خوب تورهای عکاسی بهاری فراهم بود و حتی برنامه هم اعلام کردیم