نرخ همراه برای تورهای عکاسی چگونه محاسبه می شود؟

با توجه به اینکه این تورها صرفا به صورت کارگاهی و با آموزش توسط استاد عکاسی اجرا می شود نرخ تور برای همراه عکاس نیز یکسان می باشد.

درباره نویسنده

client-photo-1
iranphotoadmin