چه رده سنی از افراد در تورهای عکاسی شرکت می کنند؟

محدودیتی برای حضور رده سنی خاصی از عکاسان وجود ندارد (یعنی ما کودک عکاس  ۸ ساله داشتیم و فرد ۵۶ ساله هم داشتیم) با اینحال سن بیشتر افرادی که در تورهای عکاسی ما تاکنون شرکت کرده اند بین ۲۰ تا ۳۰ سال بوده اند.

درباره نویسنده

client-photo-1
iranphotoadmin