یک تور عکاسی چه فرقی با بقیه تورهای گردشگری دارد؟

در یک تور عکاسی ما با پیاده روی در طبیعت یا اماکن گردشگری به عکاسی از موضوعات مورد نظر می پردازیم و همچنین با آموزشهایی که از استاد عکاسی می گیریم در کنار دیگرعکاسان ، مهارت های مختلف عکاسی مان را تقویت می کنیم.

درباره نویسنده

client-photo-1
iranphotoadmin