نمایش یک نتیجه

دورهمی و نقد عکس “تور عکاسی طبیعت مستند جزیره هرمز

با حضور استاد شجاعی منش

? زمان: شنبه 28 بهمن 1396 ساعت 18:30 الی 20:30

دورهمی و نقد عکس “تور عکاسی معماری”

زمان: شنبه 23 دی 1396 ساعت 18:30 الی 20:30

هزینه حضور در این دورهمی: 15/000 تومان