نمایش یک نتیجه

دورهمی و نقد عکس “تور عکاسی طبیعت مستند جزیره هرمز

با حضور استاد شجاعی منش

? زمان: شنبه 28 بهمن 1396 ساعت 18:30 الی 20:30

دورهمی و نقد عکس “تور عکاسی معماری نائین

📆 زمان: سه شنبه 10 مهر 1397 از ساعت 17:30 الی 19:30

💰 هزینه حضور در این دورهمی: 17/000تومان

 

دورهمی و نقد عکس “تور عکاسی معماری”

زمان: شنبه 23 دی 1396 ساعت 18:30 الی 20:30

هزینه حضور در این دورهمی: 15/000 تومان