بدون پس زمینه

اسلایدر محصولات

دورهمی و نقد عکس "تور عکاسی طبیعت دریاچه نمکذ

📆 زمان: سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سایر خدمات : پذیرایی در محیط باز☕️🍪🍮 ——————————————-

تور طبیعت یک روزه

تور عکاسی طبیعت یک روزه، بدون وعده های غذایی

🍂🍁‍دورهمی و نقد عکس "تور عکاسی طبیعت پاییزی 🍁🍂

📆 زمان: دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سایر خدمات: پذیرایی در محیط باز 🍮🍪☕️ 💰 هزینه

دورهمی و نقد عکس "تور عکاسی معماری نائین

? زمان: سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰ ? هزینه حضور در این دورهمی: ۱۷/۰۰۰تومان  

دورهمی و نقد عکس "تور عکاسی طبیعت مستند جزیره هرمز

با حضور استاد شجاعی منش ? زمان: شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰

دورهمی و نقد عکس "تور عکاسی معماری"

زمان: شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰ هزینه حضور در این دورهمی: ۱۵/۰۰۰ تومان
با پس زمینه

اسلایدر محصولات

دورهمی و نقد عکس "تور عکاسی طبیعت دریاچه نمکذ

📆 زمان: سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سایر خدمات : پذیرایی در محیط باز☕️🍪🍮 ——————————————-

تور طبیعت یک روزه

تور عکاسی طبیعت یک روزه، بدون وعده های غذایی

🍂🍁‍دورهمی و نقد عکس "تور عکاسی طبیعت پاییزی 🍁🍂

📆 زمان: دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سایر خدمات: پذیرایی در محیط باز 🍮🍪☕️ 💰 هزینه

دورهمی و نقد عکس "تور عکاسی معماری نائین

? زمان: سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰ ? هزینه حضور در این دورهمی: ۱۷/۰۰۰تومان  

دورهمی و نقد عکس "تور عکاسی طبیعت مستند جزیره هرمز

با حضور استاد شجاعی منش ? زمان: شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰

دورهمی و نقد عکس "تور عکاسی معماری"

زمان: شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰ هزینه حضور در این دورهمی: ۱۵/۰۰۰ تومان
کد کوتاه

محصولات

تور طبیعت یک روزه

تور عکاسی طبیعت یک روزه، بدون وعده های غذایی

دورهمی و نقد عکس “تور عکاسی طبیعت دریاچه نمکذ

📆 زمان: سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰

سایر خدمات : پذیرایی در محیط باز☕️🍪🍮

——————————————-

💰 هزینه حضور در این دورهمی: ۲۰/۰۰۰تومان

❌مهلت ثبت نام : دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ❌

دورهمی و نقد عکس “تور عکاسی طبیعت مستند جزیره هرمز

با حضور استاد شجاعی منش

? زمان: شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰

دورهمی و نقد عکس “تور عکاسی معماری نائین

? زمان: سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

? هزینه حضور در این دورهمی: ۱۷/۰۰۰تومان

 

دورهمی و نقد عکس “تور عکاسی معماری”

زمان: شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰

هزینه حضور در این دورهمی: ۱۵/۰۰۰ تومان

🍂🍁‍دورهمی و نقد عکس “تور عکاسی طبیعت پاییزی 🍁🍂

📆 زمان: دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰

سایر خدمات: پذیرایی در محیط باز 🍮🍪☕️

💰 هزینه حضور در این دورهمی: ۲۰/۰۰۰تومان

مهلت ثبت نام : یکشنبه ۲۰ آبان ۱

کد کوتاه

دسته بندی محصول